Samarbete med Hammenhögs Friskola

2022-05-23

Sofia Olsson, Bildlärare och Odlingspedagog vid Hammenhögs Friskola använde sig av utställningen 2021 i sin undervisning. Så här kommer Sofia att arbeta vidare:

”Mina elever får uppgifter som har med konstverken att göra och vi ”fördjupar” oss sedan i något eller några av konstverken. Detta upplägg förra året fungerade bra, tycker jag. Eleverna tyckte det var roligt och intressant. Så jag kommer också i år at ta med eleverna till Skulpturparken och arbeta med de nya konstverken.”