Börje Lindberg – en minnesutställning

Börje Lindberg – en minnesutställning

Konstnären Börje Lindberg var en av initiativtagarna till Skulpturpark Österlen och var dess ordförande fram till sin död 2023. Genom sin goda renommé och stora kontaktnät bland konstnärer kunde vi skapa en konstutställning utomhus under pandemin. Denna har ännu växt...
Konst inspirerar

Konst inspirerar

Läraren Sofia Olsson på Hammenhögs Friskola har varje år tagit med sig sina elever åk 3-6 till vår skulpturpark för att inspireras av konstverken i Skulpturparken. Därefter har eleverna gjort egna konstverk som vi denna sommar ställer ut samtidigt med den stora...
Samarbete med Hammenhögs Friskola

Samarbete med Hammenhögs Friskola

Sofia Olsson, Bildlärare och Odlingspedagog vid Hammenhögs Friskola använde sig av utställningen 2021 i sin undervisning. Så här kommer Sofia att arbeta vidare: ”Mina elever får uppgifter som har med konstverken att göra och vi ”fördjupar” oss sedan i något eller...
Ett Galleri!

Ett Galleri!

I år har vi ett nytt galleri i högra flygeln på Tingshuset. I dessa rum ställer konstnärerna ut mindre skulpturer och någon tavla som alla finns till försäljning. Här finns både verk i glas, diabas, brons, plåt, corten och textil. Titta gärna in!
Yngre konstnärer

Yngre konstnärer

I år medverkar två yngre konstnärer i vår utställning. Ellen Rosdala från Ystad och utbildad vid Konstfack i Stockholm har två verk i parken. Cecilie Kappel, studerande vid Konsthögskolan i Malmö, har en skulptur Udskiftelig/Utbytbar som är gjord i gips och därför får...